Praktijk voor oplossingsgerichte psychotherapie & coaching
Mariakerke-Gent

Op Consult werd in 2008 in Mariakerke bij Gent opgericht door Bob Magerman, Klinisch Psycholoog, Oplossingsgericht Systeemtherapeut en Coach.

Cliënten kunnen bij ons terecht voor psychotherapie voor uiteenlopende hulpvragen. Bedrijven en organisaties staan we bij met coaching van leidinggevenden en traumazorg voor medewerkers na ingrijpende gebeurtenissen. We begeleiden je steeds op basis van wetenschappelijke inzichten en best practices.

Als rode draad doorheen ons werk loopt een open houding en pragmatische aanpak met respect voor de cliënt en zijn omgeving.

Psycholoog psychotherapeut Mariakerke-Gent

Oplossingsgerichte psychotherapie voor volwassenen

Wat wil ik anders, vandaag en in de toekomst?

 

Er is geen standaardbehandeling die voor iedereen geldt. Evenmin bestaan er instant­oplossingen voor elke specifieke hulpvraag. Met een aanpak die zo nauw mogelijk aansluit bij jouw persoonlijkheid en situatie, helpen we je beter met je problemen omgaan. Bij ons vind je niet alleen een luisterend oor, we denken ook actief mee en geven inspiratie die je helpt om van je klachten af te raken zodat jij je beter in je vel voelt.

In een eerste gesprek maken we kennis en nodigen we je uit om vrij en in alle vertrouwen te spreken over wat je bezighoudt. Vervolgens bepalen we samen wat je wil veranderen en bespreken we het verloop van het therapeutische proces.

Voorbeelden hulpvragen:

 • Burn-out
 • Depressie
 • Stressklachten
 • Paniekaanvallen en hyperventilatie
 • Angsten: faalangst, fobieën, angst om met de wagen te rijden …
 • Traumatherapie na overval, ongeluk, seksueel misbruik …
 • Negatieve gedachten en piekeren
 • Studentgerelateerde problemen
 • Slapeloosheid
 • Lusteloosheid
 • Dwanggedachten en -handelingen

Meer info of een afspraak?
Aarzel niet om ons te contacteren.

Coaching voor leidinggevenden

Oplossingsgerichte trajecten, individueel of in groep

Als leidinggevende bevind je je op een bijzondere positie tussen het team waaraan je leiding geeft en het hoger management of bestuur. In deze positie is het vaak niet wenselijk dat je het team waaraan je leiding geeft, gebruikt als klankbord.

Op Consult in Mariakerke bij Gent coacht leidinggevenden zowel individueel als in groep (directieraden, teamleaders ...). We vertrekken vanuit de dagelijkse realiteit en de obstakels waarop je botst in jouw specifieke context.

Elk coachingstraject is uniek en vertrekt vanuit jouw noden en vragen. Tijdens een verkennend gesprek verhelderen we jouw coachingsvraag. In de daaropvolgende sessies werken we oplossingsgericht aan specifieke problemen en koppelen daaraan kennis en attitudes die deze in de toekomst helpen voorkomen.

Voorbeelden coachingsvragen:

 • Burn-out vermijden en/of aanpakken
 • Een conflictsituatie aanpakken waarin je al dan niet betrokken bent
 • Een moeilijk gesprek in goede banen leiden
 • Beter delegeren en gepast loslaten
 • Een positief werkklimaat bevorderen
 • Meer tijd nemen voor en aandacht geven aan het team
 • De betrokkenheid van je medewerkers vergroten
 • Het onderlinge vertrouwen versterken binnen je team of organisatie
 • Inzicht krijgen in groepsweerstanden
 • Focus op doelen en eindresultaat ontwikkelen binnen je team of organisatie

Meer info of een afspraak?
Aarzel niet om ons te contacteren.

Traumazorg voor bedrijven en organisaties

Professionele ondersteuning van medewerkers
bij ingrijpende gebeurtenissen

In elke organisatie kan een ingrijpende gebeurtenis (ernstig ongeval, overval, overlijden collega, herstructureringen, …) een grote impact hebben op alle medewerkers. Op zo’n moment kan professionele hulp de negatieve gevolgen van een dergelijke gebeurtenis inperken en medewerkers de mogelijkheid bieden (individueel of in groep) uiting te geven aan hun gevoelens en bezorgdheden.

Indien deze hulp aangeboden wordt door de werkgever, voelen de betrokkenen zich erkend en gesteund. Dit wordt als zeer positief ervaren en heeft impact op het herstellen en versterken van een gunstig sociaal arbeidsklimaat.

Op Consult zorgt voor de professionele begeleiding bij traumatische gebeurtenissen en helpt medewerkers doeltreffend bij de verwerking ervan. In samenspraak met de (personeels)verantwoordelijken schatten we eerst in welke hulp noodzakelijk is en hoe die het meest efficiënt wordt georganiseerd. Daarbij kiezen we bewust voor de minst ingrijpende hulpverlening. Na overleg kunnen groepsgesprekken en/ of individuele gesprekken aangeboden worden aan de medewerkers. Naar wens worden die georganiseerd in de organisatie zelf of in de praktijk van Op Consult.

Meer info of een afspraak?
Aarzel niet om ons te contacteren.

Hippotherapie: Individuele therapie met behulp van paarden

Individuele therapie met behulp van paarden

OpConsult biedt hippotherapie aan voor volwassenen die op een ervaringsgerichte manier willen werken aan zichzelf en die daarin begeleid willen worden door een psycholoog met een brede achtergrondkennis en oplossingsgerichte aanpak.

Paarden zijn heel gevoelige dieren. Ze voelen non-verbaal gedrag van mensen feilloos aan en reageren hierop. Tijdens deze therapievorm gaan we in interactie met de paarden vanuit laagdrempelige opdrachten die hun oorsprong vinden in enkele gedegen coachingsmodellen. We maken daarbij enkel contact met het paard vanop de grond en stellen de veiligheid en comfort van de deelnemers op elk moment voorop.

Voorafgaand aan de hippotherapie toetsen we tijdens een intakegesprek in welke mate deze werkvorm voor jou en je hulpvraag geschikt is. Veelal combineren we de hippotherapiesessies met oplossingsgerichte gesprekstherapie.

Meer info of een afspraak?
Aarzel niet om ons te contacteren.

Equi-coaching: Teamcoaching met paarden

Teamcoaching met paarden

Je wil jouw team sterker maken om zo klaar te zijn voor de uitdagingen die op jullie afkomen? Verlaat de gekende coachingspaden en laat je inspireren door Equi-coaching.

Met gedegen coachingsmodellen, interacties met paarden te midden van de natuur gidsen we jouw team op een originele en ervaringsgerichte manier in de gewenste richting. We maken daarbij enkel contact met het paard vanop de grond en stellen de veiligheid en comfort van de deelnemers op elk moment voorop.

Tijdens onze coachings creëren we situaties die teamdynamieken naar boven brengen zoals die zich voordoen op de werkvloer. Paarden zijn heel gevoelig voor deze dynamieken, voelen non-verbaal gedrag van mensen feilloos aan en reageren hierop. Zowel de interactie van de groep met de paarden als de interactie tussen de teamleden onderling, dient als startpunt om met het team aan de slag te gaan.

Al naargelang het gewenste effect van de coaching bieden we trajecten aan van één of meerdere dagen. Indien gewenst kan dezelfde coach nadien instaan voor gangbare oplossingsgerichte coaching. 

Omdat je wil dat jouw team:

 • Een gemeenschappelijk doel nastreeft.
 • Zich verbonden voelt met de visie en missie van de organisatie.
 • Problemen oplost en gezonde keuzes maakt.
 • Loskomt van vastgeroeste gedragspatronen en interacties. 
 • Minder weerstand ervaart voor verandering. 
 • Beter onderling communiceert.
 • Wederzijds begrip en respect heeft.

Meer info of een afspraak?
Aarzel niet om ons te contacteren.

Opleiding
Psycholoog Pyschotherapeut

Ervaring

2008 - hedenOp Consult: Zelfstandig Psycholoog
2009 - 2017CGG De Drie Stromen: Psycholoog & Coördinator
Ambulante psychotherapie
Leiding geven aan team hulpverleners
Mee uittekenen en uitdragen beleid
2015 - 2016Ignited: Coach
2007 - 2010Dianthus: Zelfstandig Psycholoog
2007 - 2010Pobos: Freelance Psycholoog
Traumazorg, psychologische ondersteuning medewerkers
2007 - 2009Studioo: Studentenpsycholoog
Faalangst- en assertiviteitstrainingen
2004 - 2006Icas: Psycholoog
Traumahulpverlening, individueel en in groep

Opleidingen

2016Opleiding Burn-out (The Human Link)
2015 - 2016Oplossingsgerichte Coaching in company (L. Cauffman)
2014Conflicthantering in company (Kluwer)
2011 - 2012Leiding geven in company (Voca)
2011Ericksoniaanse hypnose (Korzybski Instituut)
2006 - 2011Oplossingsgerichte Systeemtherapie en Coaching (Korzybski Instituut)
2007Traumatherapie EMDR level 1 (Bip)
2004 - 2005Basismodule Integratieve Psychotherapie (Academie Integratieve Therapie)
2004 - 2005Traumazorg in bedrijven (ICAS)
2000 - 2004Klinische Psychologie (UGent)

Contact
Op Consult

Bob Magerman
Psycholoog en psychotherapeut

Octaaf van Dammestraat 69,
9030 Mariakerke-Gent

GSM: 0473 17 24 83

bob.magerman@opconsult.be

Erkenningsnummer: 791107063